ม.พะเยา ร่วมเป็นเจ้าภาพ การประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท ประจำปี 2564

19/11/2564 16:39:06น. 132
 การประชุมวิชาการระดับชาติ
     
           วันที่ ๑๘ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยพะเยากับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท ประจำปี ๒๕๖๔ ยืดหยุ่นอุดมศึกษาไทยในห้วงเวลาที่พลิกผัน (Resilient Thai Higher Education in Time of Disruption) ในรูปแบบ onsite-online ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


          ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ ตัวแทนจากสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมสามารถ SCAN QR CODE เข้าร่วมประชุม Online ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้จัดพิธีรับโล่รางวัลพระราชทาน อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ของ ปอมท. ประจำปี ๒๕๖๔ การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ยืดหยุ่นอุดมศึกษาไทย ในห้วงเวลาที่พลิกผัน” โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เสวนาวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย การบรรยายพิเศษ และพิธีมอบรางวัลการประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ ซึ่งในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ โครงการหลวง ร่วมสืบสานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่อย่างประทับใจ


          การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท ประจำปี ๒๕๖๔ ผู้เข้าร่วมได้ปฏิบัติตามมาตรการคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีประกาศ ณ ช่วงวันและเวลาดังกล่าว
  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา/ ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
19/11/2564 16:39:06น. 132
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา ร่วมเป็นเจ้าภาพ การประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท ประจำปี 2564

# การประชุมวิชาการระดับชาติ #สภาพนักงาน
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน