คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

23/11/2564 16:22:18น. 1701
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พุทธพร  อักษรไพโรจน์ ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานหลักสูตรการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น "ด้านผลงานดีเด่นสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม" มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
23/11/2564 16:22:18น. 1701
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ #UniversityofPhayao
#sdg8 #sdg9 #sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน