คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน นิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

23/11/2564 16:25:12น. 2356
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนายธนายุทร แจ้งมงคล นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน นิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2563 ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานเผยแพร่ในวารสาร "Journal of Accountancy and Management Mahasarakham University" เรื่อง "แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานด้านการเงิน สำนักการเงิน กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัทลูกของบริษัทมหาชน ด้านธุรกิจอาหาร แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร : Job Performance Motivation of the Financial Officer of International Trading Business Group, Subsidiary of Public Company of Food Industrial in Bangkok" ซึ่งเป็นผลงานสหกิจศึกษา โดยมี ดร.สมคิด ยาเคน อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุนคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
23/11/2564 16:25:12น. 2356
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน นิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ #UniversityofPhayao
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน