นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อคัดเลือกงานวิจัยรอบ 2 ภายใต้โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุน ปี 2564/2565

23/11/2564 16:52:21น. 92
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

นิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อคัดเลือกงานวิจัยรอบ 2 ภายใต้โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุน ประจำปี 2564-2565 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
จาก 20 ผลงานทั่วประเทศ คัดเลือกเหลือ 10 ผลงานทั่วประเทศ

ผลงานที่ 1 Empirical Evidence for Earnings Management among Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand during the COVID-19 Pandemic โดย นายฤทธิไกร คำมูล นิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

และผลงานที่ 2  Equity Investor Reactions to the Issuances of Green Bonds (A Case Study from ASEAN Countries) โดยนางสาวณัฐวดี จุลรัตน์ นิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ทั้ง 2 ผลงานได้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ กิติวงค์ ประธานหลักสูตร (อาจารย์ประจำสาขาวิชาบัญชี) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
23/11/2564 16:52:21น. 92
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อคัดเลือกงานวิจัยรอบ 2 ภายใต้โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุน ปี 2564/2565

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ #University of Phayao
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน