มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมประชุมแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

23/11/2564 17:02:29น. 86
มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมประชุมแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมประชุมแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
                    สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา จัดการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสื่อสารสำคัญระดับประเทศประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อร่วมทำประเด็นการประชาสัมพันธ์ ตามแนวนโยบายและแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ในมิติของการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ให้สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารสำคัญในระดับจังหวัด ระดับประเทศ และต่างประเทศ อย่างครอบคลุม การฟื้นฟูผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เพื่อรับการเปิดประเทศในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ พัฒนาทักษะอาชีพและการจัดหาตำแหน่งงานใหม่ เพื่อความพร้อมต่อความต้องการหลังโควิด – ๑๙ ระบบสาธารณสุขและการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด - ๑๙ แบบเชิงรุก ความเข้าใจถึงวิถีชีวิตแบบ New normal เพื่อใช้ชีวิตกับโควิด - ๑๙ ในระยะยาว การบริหารจัดการควบคุมแรงงานต่างด้าว ส่งเสริมค่านิยมที่ดีของไทย และการปราบปรามทุจริตและความโปร่งใสของรัฐ
                มหาวิทยาลัยพะเยา โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ได้มอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร พร้อมด้วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพะเยา ทั้งนี้ในส่วนของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ตอบรับนโยบายสื่อสารที่สำคัญปี ๒๕๖๕ ในด้านของการพัฒนาทักษะอาชีพและการจัดหาตำแหน่งงานใหม่ เพื่อความพร้อมต่อความต้องการหลังสถานการณ์ โควิด-๑๙ สนับสนุนการหาอาชีพที่รองรับการแข่งขันในอนาคต ตามแนวทางสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมทั้งการส่งเสริมค่านิยมที่ดีของไทย ในการสร้างจิตสำนึกสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นใน วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจองทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพะเยา


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กนกวรรณ ประภากรณ์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
23/11/2564 17:02:29น. 86
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน


มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมประชุมแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

#ประชุมแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด
#sdg8 #sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน