วิทยาลัยการศึกษา ม.พะเยา มุ่งผลิตบัณฑิตครูคุณภาพ วางแผนสร้าง Learning Center เพิ่มศักยภาพทางการศึกษา

25/11/2564 17:40:57น. 717
วิทยาลัยการศึกษา ม.พะเยา มุ่งผลิตบัณฑิตครูคุณภาพ  วางแผนสร้าง Learning Center เพิ่มศักยภาพทางการศึกษา

วิทยาลัยการศึกษา ม.พะเยา มุ่งผลิตบัณฑิตครูคุณภาพ

วางแผนสร้าง Learning Center เพิ่มศักยภาพทางการศึกษา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางเข้าเยี่ยมวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อร่วมรับฟังแผนนโยบายการดำเนินงาน โดยมี คณบดีวิทยาลัยการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ภายใต้ กิจกรรมสภากาแฟสัญจร เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

คณบดีวิทยาลัยการศึกษารองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก  นำเสนอผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าด้านหลักสูตรและจำนวนนิสิต ที่วิทยาลัยการศึกษาได้รับเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๖๔ ซึ่งมีนิสิตที่ให้ความสนใจเข้าศึกษาเป็นจำนวนมาก พร้อมรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี ๒ หลักสูตรปกติ ๑ หลักสูตรพหุวิทยาการ ๒ หลักสูตรควบ ๒ ปริญญา และในปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีหลักสูตรปริญญาโท ควบ ๒ ปริญญา และพัฒนาระบบการนิเทศการสอน ในรูปแบบ Face to Face ผสมผสานระบบออนไลน์ พัฒนาระบบผู้นิเทศผ่านการเชิญอาจารย์ในระดับเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ปฏิบัติหน้าที่นิเทศการสอนของนิสิต โดยมีเครือข่ายในเขตพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคเหนือ เพื่อนิสิตได้เรียนรู้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งเพิ่มศักยภาพในการออกปฏิบัติหน้าที่ในช่วงฝึกสอนด้วย และมุ่งเน้นการพัฒนานิสิตครู ในแนวทางของวิทยาลัยการศึกษา คือ “แข็งแกร่งวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพครู ชำนาญการการผลิตสื่อนวัตกรรม”

ทั้งนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอ วางแผนสร้าง Learning Center เพิ่มศักยภาพทางการศึกษา เพื่อให้นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป ได้เข้าถึงการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและพร้อมปรับเปลี่ยนให้ทันโลกยุคปัจจุบัน พัฒนาการศึกษา เน้นคุณภาพการศึกษา ให้เท่าเหตุการณ์ เน้นย้ำการสร้างหลักสูตรคุณภาพ และเพิ่มเติมหลักสูตรระยะสั้น  Non-Degree สร้างบัณฑิตที่พร้อมใช้งาน ปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง มุ่งสู่การเป็น Smart University เพราะการศึกษาเป็นฐานรากของมนุษย์

   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
25/11/2564 17:40:57น. 717
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการศึกษา ม.พะเยา มุ่งผลิตบัณฑิตครูคุณภาพ วางแผนสร้าง Learning Center เพิ่มศักยภาพทางการศึกษา

#วิทยาลัยการศึกษา #สภากาแฟสัญจร
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน