กิจกรรม “UP UPDATE TCAS65” ผ่าน Facebook Fanpage [DAY 3]

25/11/2564 18:31:02น. 673
แนะแนวสัญจรออนไลน์
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม “UP UPDATE TCAS65” ผ่าน Facebook Fanpage การเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมครั้งนี้มีตัวแทนจากคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม (ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ ดร.บุญวัฒน์ วิจารณ์พล ดร.วนาวัลย์ ปรากฎ) คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ดร.ผณิตา ไชยศร รองศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ จันทร์แดง ดร.สุธินี ชุติมากุลทวี) คณะสหเวชศาสตร์ (ดร.พริน คำเส็ง ดร.มคมาศ คำเพราะ ) ร่วมแนะนำการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 210 คน


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   เอกชัย เทียนเงิน   
ข้อมูล/ข่าว :    เอกชัย เทียนเงิน   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
25/11/2564 18:31:02น. 673
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กิจกรรม “UP UPDATE TCAS65” ผ่าน Facebook Fanpage [DAY 3]

#แนะแนวสัญจรออนไลน์
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน