โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร คลาสที่ 1 หัวข้อ “การสนทนาข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลสำหรับการติดต่อ การทักทาย การแนะนำตัว”

1/12/2564 16:19:02น. 299
DOES UP INTER
วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร คลาสที่ 1 หัวข้อ “การสนทนาข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลสำหรับการติดต่อ การทักทาย การแนะนำตัว” โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ดร.ชัชวาล วงค์ชัย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าว และได้รับเกียรติจาก อาจารย์เยาวรัตน์ เม็งขาว อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรมีความกล้าใช้ภาษาอังกฤษเมื่อพบปะชาวต่างชาติ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บุคลากรกองบริการการศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนที่สนใจ จำนวนทั้งสิ้น 70 คน ณ ห้อง CE 11204 อาคารเรียนรวมหลังใหม่ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Microsoft Teams


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
1/12/2564 16:19:02น. 299
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร คลาสที่ 1 หัวข้อ “การสนทนาข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลสำหรับการติดต่อ การทักทาย การแนะนำตัว”

#DOES UP INTER
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน