คณะสหเวชศาสตร์ และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิด ศูนย์นับหนึ่ง ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

9/12/2564 15:01:58น. 1965
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  โครงการนับหนึ่ง

คณะสหเวชศาสตร์ และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  ร่วมกับ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิด ศูนย์นับหนึ่ง ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

(School of Allied Health Sciences and School of Medicine in Collaboration with Faculty of Associated Medical Sciences, Chiang Mai University Open Napneung Center at University of Phayao Hospital)

      เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์นับหนึ่ง ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้บริการตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้แก่ การติดเชื้อเอชไอวี หนองใน ไวรัสตับอักเสบบี และไวรัสตับอักเสบซี โดยไม่เสียค่าบริการและเป็นความลับ นัดหมายเข้ารับบริการได้ตามวันและเวลาที่สะดวก ในหลากหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และโทรศัพท์ hotline เปิดบริการทุกวัน เวลา ๑๓.๐๐-๑๘.๐๐ น. โดย คณาจารย์เทคนิคการแพทย์และนักวิจัย จาก คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับโครงการ AMS-CMU & IRD Research Collaboration คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ทีมแพทย์ จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับทุนอุดหนุน จาก 5% initiative Expertise France ประเทศฝรั่งเศส เพื่อเป็นแหล่งเสริมสร้างการเรียนรู้ทางคลินิกจากสถานการณ์จริง ให้กับ อาจารย์ และ นิสิตเทคนิคการแพทย์ และนิสิตหลักสูตรอื่น ๆ ตาม ปรัชญาการศึกษา ของ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ว่า ประสบการณ์สร้างปัญญา” และตาม ปณิธาน ของ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   โกเมศ ลออพันธุ์สกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
9/12/2564 15:01:58น. 1965
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์ และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิด ศูนย์นับหนึ่ง ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

# มหาวิทยาลัยพะเยา #โครงการนับหนึ่ง #นับหนึ่ง #เทคนิคการแพทย์ #คณะสหเวชศาสตร์ #โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg3 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน