คณะเภสัชศาสตร์ ดำเนินการจัดกิจกรรม “สภากาแฟสัญจร คณะเภสัชศาสตร์”

16/12/2564 18:02:03น. 658
คณะเภสัชศาสตร์ ดำเนินการจัดกิจกรรม “สภากาแฟสัญจร คณะเภสัชศาสตร์”
ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “สภากาแฟสัญจร คณะเภสัชศาสตร์” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสพบปะพูดคุย ติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และหารือแนวทางในการบริหารงานร่วมกันกับผู้บริหารคณะฯ โดยในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2564 ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารด้วยธรรมาภิบาล และผลการดำเนินงานตาม Super KPI เร่งด่วน ให้แก่ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์

http://www.pharmacy.up.ac.th/th/main/readnew/53     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิจิตรศักดิ์ คำดี   
ข้อมูล/ข่าว :    วิจิตรศักดิ์ คำดี / นางสาววินิตตา ลือชัย   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
16/12/2564 18:02:03น. 658
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเภสัชศาสตร์ ดำเนินการจัดกิจกรรม “สภากาแฟสัญจร คณะเภสัชศาสตร์”

#สารสนเทศสื่อสารองค์กรและเครือข่ายความร่วมมือ #คณะเภสัชศาสตร์ # มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg8 #sdg10 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน