คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ คุณสิตา เทียนหวาน ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการซึ่งอยู่บนฐานข้อมูล TCI

20/12/2564 15:46:49น. 2160
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ คุณสิตา เทียนหวาน หัวหน้างานบริหารทั่วไป (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการซึ่งอยู่บนฐานข้อมูล TCI Group 2 ชื่อวารสาร NU. International Journal of Science ชื่อผลงาน : Sita Thianwan, The Customers' Opinions on Administration of the Official Documents in School of Science University of Phayao Using LINE@ Application, NU. International Journal of Science 2021; 18(2): 58-67


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ   
ข้อมูล/ข่าว :    รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
20/12/2564 15:46:49น. 2160
Print Friendly and PDF

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ คุณสิตา เทียนหวาน ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการซึ่งอยู่บนฐานข้อมูล TCI

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #SCIENCEUP
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน