กองบริการการศึกษาจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ หัวข้อ การออกแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (online learning) และผสมผสาน (Blended learning) อย

21/12/2564 18:58:02น. 1058
UPPSF
วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ หัวข้อ การออกแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (online learning) และผสมผสาน (Blended learning) อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ ZOOM Cloud Meeting โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อและสารสนเทศ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยากรแกนนำ AHE (Senior Fellow) บรรยายในหัวข้อ การออกแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (Online Learning) และการออกแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน (Blended Learning) โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถผสมผสานเครื่องมือและเทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพได้อย่างหลากหลาย โดยเริ่มจากการเรียนรู้การออกแบบการจัดการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบออนไลน์และผสมผสาน ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น 120 คน


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สุมิตรา อินทะ   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
21/12/2564 18:58:02น. 1058
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองบริการการศึกษาจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ หัวข้อ การออกแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (online learning) และผสมผสาน (Blended learning) อย

#UPPSF
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน