ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ดำเนินกิจกรรม LLC สัญจร ณ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

22/12/2564 11:30:31น. 736
กิจกรรม LLC สัญจร
             เมื่อวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ นำโดย นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล หัวหน้างานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากร ดำเนินกิจกรรม LLC สัญจร ณ วิทยาลัยการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน กันมา ประธานหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการแนะนำบริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Center) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้และห้องสมุดคณะ รวมทั้งส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว, นายคมธิต จันตะมะ วิทยาลัยการศึกษา   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   
22/12/2564 11:30:31น. 736
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ดำเนินกิจกรรม LLC สัญจร ณ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

##LLCสัญจร ##วิทยาลัยการศึกษา ##SDG4 ##SDG17 ##LifelongLearningCenter ##ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ##ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด ##คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ##มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน