กองกิจการนิสิต จัดโครงการนิสิตปลอดภัย

29/12/2564 14:03:07น. 1138
โครงการนิสิตปลอดภัย

เมื่อวันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2564 งานวินัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา
ได้จัดโครงการนิสิตปลอดภัย ขึ้นที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นิสิตและบุคลากรเห็นความสำคัญและใส่ใจเรื่องความปลอดภัยในชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจในกฎวินัยจราจร รวมถึงสร้างจิตสำนึกที่ดีและมีทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัย ตลอดจนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกในการดำเนินงานด้านป้องกันอุบัติเหตุ

โดยการจัดโครงการครั้งนี้ มีกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย การอบรมให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย
1) สถานีตำรวจภูธรแม่กา เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและการรักษาวินัยจราจร 2) บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขาพะเยา ในส่วนของการคุ้มครองเยียวยาเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถ 3) สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา เกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการขอรับใบอนุญาตขับรถ 4) บริษัท ฮอนด้ากรีนวิง  ที่มาฝึกทักษะและเทคนิคการขับขี่ปลอดภัย 5) คณะนิติศาสตร์ ให้คำปรึกษาในการดูแลและช่วยเหลือกรณีเกิดความเสียหาย (ด้านกฎหมาย) และ 6) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ในการฝึกปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุและการช่วยเหลือเบื้องต้น 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
29/12/2564 14:03:07น. 1138
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองกิจการนิสิต จัดโครงการนิสิตปลอดภัย

##sdg3
#sdg3

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน