คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบ ๑ ปี วันคล้ายวันสถาปนาและเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

7/1/2565 13:59:56น. 735
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบ ๑ ปี วันคล้ายวันสถาปนาและเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบ ๑ ปี วันคล้ายวันสถาปนาและเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ได้รับเกียรติเป็นประธานในงานพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบ ๑ ปี วันคล้ายวันสถาปนา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โดยมีคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า พร้อมรองคณบดี และบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ให้การต้อนรับ โดยอธิการบดีได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย   และถวายภัตตาหาร เครื่องสังฆทานแก่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป พร้อมทั้งกล่าวอวยพรเนื่องในวันครบรอบ ๑ ปี วันคล้ายวันสถาปนาและเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดตั้งขึ้นครบรอบ ๑ ปี และมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีผลดำเนินการเป็นเลิศด้านสาธารณสุขศาสตร์ และการแพทย์แผนตะวันออก รวมไปถึงการสร้างปัญญาและนวัตกรรมสุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชนสู่สากลด้วยและในช่วงสุดท้ายอธิการบดีและคณะผู้บริหารร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
7/1/2565 13:59:56น. 735
Print Friendly and PDF

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบ ๑ ปี วันคล้ายวันสถาปนาและเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

#วันครบรอบ๑ปีวันคล้ายวันสถาปนา #คณะสาธารณสุขศาสตร์
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน