คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ

11/1/2565 16:20:49น. 1431
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จะจัดการประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ หัวข้อบรรยายเรื่อง “จักรวาลวิทยา ฟิสิกส์พลังงานสูง การถ่ายภาพทางการแพทย์ และการตรวจวัดรังสี” (Universe, High energy physics and medical imaging including radiation detection) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต่อนรับ วิทยากรรับเชิญ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1. Prof. Dr. Hong Joo Kim, Department of Physics, Kyungpook National University, South Korea
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ โกทันย์ อาจารย์ประจำภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว หัวหน้าศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีแก้วเเละวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านการวิจัย ในวันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์1 มหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Cloud Meeting


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
11/1/2565 16:20:49น. 1431
Print Friendly and PDF

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #SCIENCEUP
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน