“วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยพะเยา

19/1/2565 11:13:02น. 455
 “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยพะเยา

“วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือ วันกองทัพไทย เป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า โดยถือเอา วันที่ ๑๘ มกราคม ของทุกปี ตามการคำนวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ที่ระบุว่า พระองค์กระทำยุทธหัตถี ในวันจันทร์ แรม ๒ ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จุลศักราช ๙๕๔  คำนวณได้ ตรงกับวันที่ ๑๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๑๓๕ ดังนั้นจึงถือเป็น "วันยุทธหัตถี" หรือ "วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"