บุคลากรศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้เข้าร่วมงานเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว : บทเรียนและความท้าทาย"

19/1/2565 11:20:56น. 2446
การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว
           เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ นำโดย นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล หัวหน้างานคลังเพื่อการวิจัย รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมงานเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง "การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว : บทเรียนและความท้าทาย" จัดโดย ชมรมห้องสมุดสีเขียว สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีPrint Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บุคลากรศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้เข้าร่วมงานเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว : บทเรียนและความท้าทาย"

##การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ##บทเรียนและความท้าทาย ##สำนักงานสีเขียว ##ห้องสมุดสีเขียว ##GREENOFFICE # #ชมรมห้องสมุดสีเขียว ##สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ##มหาวิทยาลัยพะเยา ##ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ # #SDG3 ##SDG17
#sdg3 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน