ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ TMC.WFME.BME. Standards (2021)

19/1/2565 14:53:00น. 516
คณะผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์
            เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ นำโดย นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล หัวหน้างานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และนายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เพื่อประกอบตรวจประเมินคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ TMC.WFME.BME. Standards (2021)


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :    ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ณรินทร์ พันธ์พืช คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   
19/1/2565 14:53:00น. 516
Print Friendly and PDF

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ TMC.WFME.BME. Standards (2021)

##คณะผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ ##TMC.WFME.BME. Standards (2021) ##ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ##คณะแพทยศาสตร์ ##SDG4 ##SDG17
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน