คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนาม บันทึกความร่วมมือโครงการระดับจังหวัดและระดับตำบล ในจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา อำเภ

29/1/2565 0:02:52น. 630
คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนาม บันทึกความร่วมมือโครงการระดับจังหวัดและระดับตำบล ในจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา อำเภ
วันที่ 27 มกราคม 2565 คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์พิษณุ เจนดง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ นายศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร เจ้าหน้าที่ประจำคลินิกกฎหมาย เข้าร่วมประชุมเสวนาแผนงานและแนวทางการขับเคลื่อนวาระคนพะเยา กิจกรรมเวทีบันทึกความเข้าใจการขับเคลื่อนงานพัฒนาจังหวัดพะเยาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่าย ในเวที “สานพลังขับเคลื่อนวาระคนพะเยา ปี 2565” รวมถึงพิธีการลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการระดับจังหวัด/ตำบล ประกอบด้วยโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดพะเยา โครงการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านที่อยู่อาศัยจังหวัดพะเยา โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดพะเยา และโครงการบ้านพอเพียงชนบท ตลอดจนร่วมกันกำหนดทิศทาง และแนวทางการสนับสนุนงานขบวนองค์กรชุมชนของจังหวัดพะเยา ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร   
ข้อมูล/ข่าว :    ศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
29/1/2565 0:02:52น. 630
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนาม บันทึกความร่วมมือโครงการระดับจังหวัดและระดับตำบล ในจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา อำเภ

#คณะนิติศาสตร์ # มหาวิทยาลัยพะเยา #ความร่วมมือ #mou #คลินิกกฎหมาย
#sdg10 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน