คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี

2/2/2565 16:44:06น. 1220
University of Phayao
วันที่ 2 กพ. 2565 คณะอนุกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการเปิดหน่วยเสนอชื่อฯ ณ ห้องประชุม SEEN 1204 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. โดยมีพนักงานสายวิชาการ และสายสนับสนุน สังกัดคณะพลังานฯ มาใช้สิทธิ์เสนอชื่อฯ จำนวนทั้งสิ้น 35 คน (จาก 39 คน) คิดเป็นร้อยละ 90 และมีการเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีฯ จำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ จะได้รวบรวมรายชื่อ และส่งไปยังเลขานุการคณะกรรมการสรรหา เพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ต่อไป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายกฤษณะ วิรัตน์เกษม   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
2/2/2565 16:44:06น. 1220
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี

#University Of Phayao #SEEN UP
#sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน