สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา เข้าพบนิสิตพิการเพื่อแจ้งสิทธิการจ้างงาน มาตรา 35

18/2/2565 15:35:28น. 1129
นิสิตพิการ

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. นายพอเจตน์ จิตปลื้ม เจ้าหน้าที่โครงการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา เข้าพบนางสาวธวัลรัตน์ ศรีวรรณา นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด เพื่อแจ้งสิทธิผู้เข้าร่วมโครงการการจ้างงานตามสิทธิได้รับทราบรายละเอียดและหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้สัมปทานจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าและบริการจัดเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีการกรณีพิเศษ ฝึกงาน จัดให้อุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ.2558 โดยได้รับเกียรติจากนางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ พร้อมด้วย นางสาวปริตา เจริญสิน บุคลากรงานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ เข้าร่วมต้อนรับและรับฟังสิทธิการจ้างงานนิสิตพิการ ณ ห้องงานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา   

facebooktwitterline


ภาพ :   กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ   
ข้อมูล/ข่าว :    กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ   
เพิ่มข่าวโดย :   Rukchanoo.wo@up.ac.th   
18/2/2565 15:35:28น. 1129
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา เข้าพบนิสิตพิการเพื่อแจ้งสิทธิการจ้างงาน มาตรา 35

#sdg3 #sdg4 #sdg11

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน