ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง คณะเกษตรศาสตร์ ฯ ม.พะเยา จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี “ถุงปลูกย่อยสลายได้จากกากกาแฟ”

25/2/2565 15:47:49น. 1366
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง คณะเกษตรศาสตร์ ฯ  ม.พะเยา จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี “ถุงปลูกย่อยสลายได้จากกากกาแฟ”

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง คณะเกษตรศาสตร์ ฯ  ม.พะเยา

จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีถุงปลูกย่อยสลายได้จากกากกาแฟ

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมบริการวิชาการ การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีถุงปลูกย่อยสลายได้ทางชีวภาพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพะเยา โครงการวิจัย เรื่อง การยกระดับการผลิตถุงปลูกย่อยสลายได้ทางชีวภาพให้ได้มาตรฐานระดับอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญฤทธิ์ สินค้างาม รักษาการคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรารัตน์ มหาศรานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร           เป็นวิทยากรการบรรยาย ในเรื่อง “การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีของถุงปลูกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ”หรือ ถุงปลูกย่อยสลายได้จากกากกาแฟ  และ การบรรยาย เรื่อง “การนำถุงปลูกย่อยสลายได้ไปใช้งานในการเพาะปลูก”และสาธิตการใช้งานถุงปลุกย่อยสลายได้โดย ดร.ภาวินี จันทร์วิจิตร อาจารย์ประจำ สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนิสิต ประชาชนทั่วไป รวมไปถึงผู้ประกอบการร้านกาแฟ ร้านอาหารในจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา

ถุงปลูกย่อยสลายทางชีวภาพจากพลาสติกพีแอลเอผสมกากกาแฟ เป็นพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สามารถผลิตทดแทนขึ้นใหม่ได้ในธรรมชาติ โดยได้เลือกใช้เทคโนโลยีที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาจากผลงานวิจัย เข้ามาช่วยในกระบวนการผสมระหว่างพลาสติกพีแอลเอกับกากกาแฟ และผลิตภัณฑ์ฟิล์มพีแอลเอผสมกากกาแฟ จัดเป็นพลาสติกที่มีความสะอาดปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน เนื่องจากไม่มีการใช้สารเคมีเข้ามาเจือปนในผลิตภัณฑ์โดยผลงานนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในด้านการเกษตร เป็นผลิตภัณฑ์ถุงปลูกเพาะชำพืช ที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้
๑๐๐% พร้อมทั้งสามารถผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากฟิล์มพีแอลเอผสมกากกาแฟ นำไปใช้ในงานถุงใส่ผลิตภัณฑ์ทางสปา/โรงแรม เช่น ถุงใส่หมวกคลุมผม ถุงใส่คัทเติ้ลบัต นอกจากนี้ยังสามารถผลิตและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากฟิล์มพีแอลเอผสมกากกาแฟ เพื่อนำไปใช้งานทางด้านฟิล์มบรรจุภัณฑ์ข้าวกล้อง โดยนวัตกรรมนี้ถือว่าเป็นการรักษ์โลก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีต้นทุนต่ำและสามารถนำไปผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ อีกทั้งได้ผลิตภัณฑ์ถุงปลูกเพาะชำพืช ที่สามารถย่อยสลายได้ ช่วยลดเวลาในขั้นตอนการนำกล้าไม้ลงปลูกเพราะไม่ต้องอีกถุงก่อนลงปลูกอีกทั้งยังช่วยลดปัญหาการขาดของรากพืชได้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการช่วยลดการใช้ทรัพยากรที่มาจากพลาสติกจากเชื้อเพลิงได้อีกด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรารัตน์ มหาศรานนท์ วิทยากรกล่าว

สำหรับประชาชนทั่วไป หรือผู้ประกอบการ นิสิต ที่สนใจสามารถติดตามการจัดกิจกรรมฝึกอบรมและติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยฝึกอบรมวิชาชีพและบริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ www.agri.up.ac.th   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ณรงค์ วงค์ไชย / รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
25/2/2565 15:47:49น. 1366
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง คณะเกษตรศาสตร์ ฯ ม.พะเยา จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี “ถุงปลูกย่อยสลายได้จากกากกาแฟ”

#ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
#sdg9 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน