สาขา CPE คณะ ICT จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Soft Skill และการตั้งเป้าหมายกับการพัฒนาตัวเอง” พัฒนาทักษะ และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนิสิตในสาขาฯ

7/3/2565 9:47:47น. 947
Soft Skill และการตั้งเป้าหมายกับการพัฒนาตัวเอง
           เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2565 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Soft Skill และการตั้งเป้าหมายกับการพัฒนาตัวเอง” ภายใต้โครงการ การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมดิจิทัลของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เพื่อพัฒนาทักษะ และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่เข้าร่วมโครงการ ได้ฝึกอบรมให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Soft Skill ที่จำเป็น และการตั้งเป้าหมายกับการพัฒนาตัวเอง ทั้งในการเรียน และการดำเนินชีวิต โดยมีคุณศรีสง่า โชติเรืองนภา พร้อมทีมวิทยากร จากบริษัท ซอฟต์สแควร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายทิวากร สมวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
7/3/2565 9:47:47น. 947
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาขา CPE คณะ ICT จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Soft Skill และการตั้งเป้าหมายกับการพัฒนาตัวเอง” พัฒนาทักษะ และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนิสิตในสาขาฯ

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
#sdg4 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน