คณะนิติศาสตร์ ร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการวิจัยการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

11/3/2565 14:00:01น. 617
คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา UPLAW
วันที่ 11 มีนาคม 2565 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการวิจัยการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตามที่ได้จัดทำโครงการถอดแบบการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ โครงสร้าง กลไก และกระบวนการขับเคลื่อนงานตามแผนผังการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย(จังหวัดพะเยา)ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564


 

facebooktwitterline


ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   
11/3/2565 14:00:01น. 617
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์ ร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการวิจัยการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

#sdg16

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน