สาขา CPE คณะ ICT จัดกิจกรรมผู้ประกอบการพบนิสิต ครั้งที่ 2 เตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนออกไปฝึกประสบการณ์ให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ

18/3/2565 10:46:42น. 415
ผู้ประกอบการพบนิสิต ครั้งที่ 2
         เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมผู้ประกอบการพบนิสิต ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการ “การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมดิจิทัล” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) โดยมี ดร.นราศักดิ์ บุญเทพ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการ คณาจารย์ และนิสิต ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพและการทำงานร่วมกัน ตลอดถึงการเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนออกไปฝึกประสบการณ์ให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการต่อไปในอนาคต จากนั้น ดร.จิราพร ไชยวงค์สาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ซึ่งมีตัวแทนจากบริษัทที่เข้าร่วมกิจกรรม 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท อาร์ติซาน ดิจิตอล เอเชีย จำกัด, บริษัท บิ๊ก ดาต้า เอเจนซี่ จำกัด และ บริษัท ไอเกียกีค จำกัด พร้อมทั้งคณะอาจารย์ภายในหลักสูตรฯ และนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ Online และ Onsite   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายธวัชชัย แสนแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
18/3/2565 10:46:42น. 415
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาขา CPE คณะ ICT จัดกิจกรรมผู้ประกอบการพบนิสิต ครั้งที่ 2 เตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนออกไปฝึกประสบการณ์ให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
#sdg4 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน