มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมงาน “ตามรอยสองจันทร์ สานฝันดอยบุษราคัม” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

23/3/2565 14:12:57น. 659
มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมงาน “ตามรอยสองจันทร์ สานฝันดอยบุษราคัม”  เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมงาน “ตามรอยสองจันทร์ สานฝันดอยบุษราคัม”
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง


              มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมงาน “ตามรอยสองจันทร์ สานฝันดอยบุษราคัม”เพื่อเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ และบุคลากร นิสิตสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย โดยมหาวิทยาลัยพะเยาได้สนับสนุนการแสดงทั้งหมด ๓ ชุดการแสดง ชื่อชุด “แผ่นดิน ผืนน้ำ ขุนเขา ความงามของดอยบุษราคัม” “ตามรอยสองจันทร์ สานฝันดอยบุษราคัม” และการเดินแบบ ชื่อชุด “จากหัตถะนวัตกร ถิ่นพะเยา สู่สากล” คณาจารย์และนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ และช่วยดูแลการจัดการอาหารบริการนักท่องเที่ยว จากนิสิต นิสิตสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ด้วย
              โดยกิจกรรม“ตามรอยสองจันทร์ สานฝันดอยบุษราคัม”เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้จัดขึ้นโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา เมื่อในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ วัดอนาลโยทิพยาราม จังหวัดพะเยา กิจกรรมภายในงานร่วมลงนามถวายพระพรและชมนิทรรศการพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการเสด็จเยือนวัดอนาลโยพิทยาราม และร่วม "ชม"การแสดงศิลปวัฒนธรรม "ชิม" อาหารพื้นเมืองจังหวัดพะเยา "ช้อป"สินค้าโอท็อป ๗ ตำบล และชมพร้อมนิทรรศการภาพถ่าย pre/post wedding สุริยัน-จันทราประเพณีแบบโบราณ และร่วม "จุดผางประทีปพันดวง" กิจกรรมนี้เป็นการร่วมมือของ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา หอการค้าจังหวัดพะเยา และจังหวัดพะเยา โดยสามารถติดตามการจัดกิจกรรม“ตามรอยสองจันทร์ สานฝันดอยบุษราคัม” ในครั้งต่อไปได้ที่ Facebook https://www.facebook.com/mots.phayao
   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
23/3/2565 14:12:57น. 659
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมงาน “ตามรอยสองจันทร์ สานฝันดอยบุษราคัม” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

#เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง #“ตามรอยสองจันทร์ สานฝันดอยบุษราคัม”
#sdg8 #sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน