นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2564 (Pharmacy Event)

29/3/2565 11:20:53น. 258
คณะเภสัชศาสตร์ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2564 (Pharmacy Event)

จากการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2564 (Pharmacy Event) วันที่ 26 มีนาคม 2565 จัดขึ้นโดยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาทำการส่งการแข่งขันทั้งสิ้น 3 รายการได้แก่

1.การแข่งขันซักประวัติภาคภาษาอังกฤษ (Patient counselling contest)
นสภ.นิธิ อิ่มอ้น นิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4
นสภ.ณัฐภัสสร เหลี่ยมศรีจันทร์ นิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4

2.การแข่งขันซักประวัติภาคภาษาไทย (Patient counselling contest)
นสภ.ธีราภรณ์ เชี่ยวชาญ นิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5
นสภ.นาลิน ลิม นิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5

3.การแข่งขันตอบปัญหาทางเภสัชกรรม (Pharmacy quiz)
นสภ.ณัฐนนท์ เมืองวงศ์ นิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5
นสภ.ธนวุฒิ อยู่ดี นิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5
นสภ.ศิริลักษณ์ ชัยยงค์ นิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5
นสภ.พิศกมล คำแสน นิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5

ผลการแข่งขันทีมมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับรางวัลดังนี้
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันซักประวัติภาคภาษาอังกฤษ (Patient counselling contest)
-รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาทางเภสัชกรรม (Pharmacy quiz)

อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร.ภญ.ชนัดดา วุฒิกุล
อ.ดร.ภญ.คณิตา ดวงแจ่มกาญจน์
อ.ภญ.เขมณัฏฐ์ รัตน์วรวงศ์
อ.ภญ.สุดารัตน์ แพงไตร
ผศ.ดร.ภก.ณัฐกรณ์ ใบแสง
ผศ.ดร.ภญ.อดิณัฐ อำนวยพรเลิศ
ผศ.ดร.ภญ.นทพร ชัยพิชิต

#คณะเภสัชศาสตร์

#มหาวิทยาลัยพะเยา

#SPS_SDG4 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
29/3/2565 11:20:53น. 258
Print Friendly and PDF

นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2564 (Pharmacy Event)

#คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน