คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

4/4/2565 11:25:44น. 280
คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

       เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.ชนาภา ดวงไฟ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และ ดร.เบญจพร เทพสีหนู ผู้ช่วยคณบดีและประธานหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนโครงการห้องเรียนศิลป์ภาษาอังกฤษ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ณ ห้อง CE13404 คณะศิลปศาสตร์ โดยได้มีการแนะนำคณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ แนะนำหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะศิลปศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่คณะนักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน โดยได้มีการแนะนำข้อมูลโดยย่อ ของหลักสูตรดังกล่าวฯ พร้อมให้ข้อมูลทุนการศึกษา กิจกรรมแลกเปลี่ยนนิสิตไปศึกษาต่อต่างประเทศ ข้อมูลหอพักในมหาวิทยาลัย และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เป็นต้น จากนั้นแนะนำข้อมูลห้องเรียน I classroom (CE13404) ห้องปฏิบัติการทางภาษา ซึ่งใช้สนับสนุนการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมทางภาษา รวมถึงแนะนำข้อมูลห้องศูนย์ภาษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 โซนสำคัญ คือ โซนคลีนิกภาษา โซนฝึกฝนทักษะการฟังพูด โซนฝึกฝนการใช้ภาษาผ่านแอปพลิเคชั่น โซนหนังสือ 5 ภาษา โซนแสดงผลงานและนิทรรศการ และโซนพักผ่อน รวมถึงแนะนำห้องศูนย์ทดสอบทางภาษา ซึ่งใช้ในการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษและจัดกิจกรรมทางภาษา ซึ่งทั้ง 2 ห้อง กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

                               

ภาพ: นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์

ข้อมูล / ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์      
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


  

facebooktwitterline


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
4/4/2565 11:25:44น. 280
Print Friendly and PDF

คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน