วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ : CBBL - Model

5/4/2565 13:44:52น. 178
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : CBBL-Model”

     วันที่ 1 และ 4 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา กองสอน อาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : CBBL-Model” โดยได้รับเกียรติจาก นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต1 เป็นประธานเปิดการอบรมฯ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก คณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา บรรยายพิเศษแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

     ภายในกิจกรรมการฝึกอบรมมีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ดังนี้

     เรื่อง การฝึกอบรมปฏิบัติการตามรูปแบบ CBBL – Model โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา กองสอน อาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

     เรื่อง การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาในภาวะโรคระบาด AR VR MR METAVERSE กับการเรียนการสอน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ สมยาโรน อาจารย์วิชาสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

     โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูในสังกัดการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ เพื่อผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด้วยครูจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 จำนวน 22 โรงเรียน  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายคมธิต จันตะมะ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นายคมธิต จันตะมะ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
5/4/2565 13:44:52น. 178
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ : CBBL - Model

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา #CBBL-Model
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน