มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมพิธีน้อมถึงรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

7/4/2565 10:54:00น. 168
มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมพิธีน้อมถึงรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมพิธีน้อมถึงรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
                   วันรำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งตรงกับวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๐ และด้วยความสำนึกในพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณ อันมีเป็นอเนกประการ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๕ กำหนดให้วันที่ ๓๑ มีนาคมของทุกปี เป็น “วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” หรือ “วันเจษฎา” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์
                   เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ มอบหมายให้ คณาจารย์ พร้อมด้วยบุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีรำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เพื่อร่วมน้อมรำลึก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายชุติเดช มีจันทร์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ และถวายพานพุ่มดอกไม้สด พร้อมด้วย ข้าราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดพะเยาร่วมพิธี จังหวัดพะเยาจัดพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เป็นประจำทุกปี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อชาวไทย 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
7/4/2565 10:54:00น. 168
Print Friendly and PDF

มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมพิธีน้อมถึงรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

#พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน