นิสิตหลักสูตรชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น

8/4/2565 11:43:14น. 165
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์,
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดี กับ
นายฮาริซ สะแลแม และ นาย ธีระพงษ์ ยุระยาติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ประจำปี พ.ศ. 2565
ประเภทผลงาน นิสิตสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงาน ด้านนวัตกรรมดีเด่น
ชื่อโครงการ : ประสิทธิภาพของสารสกัดโสภะนิยะคณะในการป้องกันภาวะไขมันพอกตับที่เกิดจากการเหนี่ยวนําด้วยกรดโอเลอิก
คณาจารย์นิเทศ : อาจารย์ ดร.ธนพัฒน์ แพ่งเกษร


facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายวิทยา สุนสะดี   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.นิศรา บุญเกิด   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   
8/4/2565 11:43:14น. 165
Print Friendly and PDF

นิสิตหลักสูตรชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น

#คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน