คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานฯ (UP ITA) ระดับ A ประจำปีงบประมาณ 2565

8/4/2565 17:31:35น. 665
ITA

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้ารับมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานฯ (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 จาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยคณะได้ผลการประเมินในระดับ A คะแนน 88.69 คะแนน ซึ่งคณะได้นำผลจากการประเมินในปีที่ผ่านมา นำมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนากระบวนการดำเนินงานด้านความโปร่งใส่ให้ดีขึ้น โดยคณะได้ตระหนักและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่น ตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมและจรรยาบรรณ เป็นไปด้วยสุจริตและความโปร่งใส พร้อมจะรักษาผลการประเมินนี้ไว้ตลอดไป  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   supatra.ch@up.ac.th   
8/4/2565 17:31:35น. 665
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานฯ (UP ITA) ระดับ A ประจำปีงบประมาณ 2565

#ITA65 #คระวิศวกรรมศาสตร์ # มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน