ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ จัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา

11/4/2565 15:14:12น. 206
ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ จัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา

       ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ จัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา และได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรจากศูนย์ภาษาฯ ให้ความรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในโครงการพัฒนาการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างศูนย์ภาษาฯ และ กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เพื่อใช้ในการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผ่านการวัดระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ตามสมรรถนะหลัก (Competency) ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีการจัดพิธีเปิดและทำการทดสอบ Pretest เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากนั้นจัดอบรมทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.00-17.00 น. โดยวิทยากรจากศูนย์ภาษา ระหว่างวันที่ 7-25 มีนาคม 2565 และทำการทดสอบ Posttest ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565

                               

ข้อมูล: ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ / ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


  

facebooktwitterline


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
11/4/2565 15:14:12น. 206
Print Friendly and PDF

ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ จัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา

#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน