กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

28/4/2565 15:24:25น. 199
กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา


           วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการสภาได้เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
           โดยครั้งนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในนามของสภามหาวิทยาลัยพะเยา และอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ได้แสดงความยินดีกับศาสตราจารย์พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่าง อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสเข้ารับปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา นิติศาสตร์ ประเภทวิชาการ จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
         
           นอกจากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาได้มอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ดร.ชัชวาล วงค์ชัย รายงานผลการดำเนินงานของรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    สภามหาวิทยาลัยพะเยา / ธิดาดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
28/4/2565 15:24:25น. 199
Print Friendly and PDF

กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

#กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา #ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน