คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินการฝึกซ้อมบัณฑิต เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

28/4/2565 16:28:19น. 337
คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินการฝึกซ้อมบัณฑิต เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ ถึงวันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ คณะศิลปศาสตร์ ได้ฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยฝึกซ้อม ณ ห้อง UB ๐๐๕ และฝึกซ้อมย่อยบริเวณชั้น ๒ และ ๓ ของอาคารเรียนรวมฯ CE ๐๕ และ CE ๐๖ ทั้งนี้ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของคณะศิลปศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๗๔ คน โดยมีผู้เข้าร่วมรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ จำนวน ๑๓๙ คน


 


 

ระดับบัณฑิต มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๒๕๔ คน และ บัณฑิตหลักสูตรคู่ขนาน จำนวน คน รวมทั้งสิ้น ๒๖๐ คน โดยมีผู้เข้าร่วมรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ จำนวน ๑๒๙ คน

 

ระดับมหาบัณฑิต มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน คน โดยมีผู้เข้าร่วมรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ จำนวน คน

 

ระดับดุษฎีบัณฑิต มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน คน โดยมีผู้เข้าร่วมรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ จำนวน คน


 

 

ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์ขอขอบพระคุณคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ คณะศิลปศาสตร์ ที่ได้ฝึกซ้อมบัณฑิตอย่างเต็มความสามารถ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด และคณะศิลปศาสตร์ขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มา ณ โอกาสนี้
ภาพนายกิตติพนธ์ เจริญกุศล / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง

ข้อมูล: นางสาวโสภิดา สุทธนะ / นางสาวเสาวภัค วันสนุก

ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : 
https://www.facebook.com/photolibarts/ 

facebooktwitterline


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวโสภิดา สุทธนะ / นางสาวเสาวภัค วันสนุก   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
28/4/2565 16:28:19น. 337
Print Friendly and PDF

คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินการฝึกซ้อมบัณฑิต เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน