คณาจารย์ พร้อมด้วยนิสิตหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กฯ

3/5/2565 15:04:37น. 169
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา บุรารักษ์ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ และดร.ณปภา สุวรรณรงค์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ พร้อมด้วยนายณัฏฐ์ธนัญ ตนะทิพย์ และนางสาววทิยาพร วงศ์ประสิทธิ์  นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมศิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเชียงใหม่ โดยในการอบรมได้มีการประชุมยืนยันแผนการจัดการเรียนการสอนและแบ่งปันประสบการณ์แนวทางการสอนสำหรับอาจารย์ กิจกรรมละลายพฤติกรรมและออกแบบการจัดกิจกรรมของแต่ละสถาบันพร้อมนำเสนอรูปแบบกิจกรรมเพื่อรับฟังของเสนอแนะจากครูอาจารย์ และนัดหมายกำหนดการกิจกรรมในครั้งต่อไป

   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
3/5/2565 15:04:37น. 169
Print Friendly and PDF

คณาจารย์ พร้อมด้วยนิสิตหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กฯ

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ # มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน