นักวิจัย คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดงานเลี้ยงขันโตก ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคีเครือข่าย ภายใต้โครงการ Phayao Cultural Space

3/5/2565 15:19:33น. 124
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          นักวิจัย คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำโดยอาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ หัวหน้าโครงการ ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน, อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ และอาจารย์กมลพงษ์ รัตนสงวนวงศ์ ผู้ร่วมโครงการ จัดงานเลี้ยงขันโตก ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ และมหาวิทยาลัยเครือข่าย 7 สถาบัน ภายใต้โครงการ Phayao Cultural Space โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวต้อนรับและเป็นประธานเปิดงานเลี้ยงขันโตก ณ วัดอนาลโยทิทยาราม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

               

                โดยในงานเลี้ยงได้มีการจัดการแสดง ทั้งหมด 3 ชุด ดังนี้

1. การแสดงชุดปัญญาเรืองรองม่วงทอง ม.พะเยา ประดิษฐ์ท่ารำโดย ครูอริน พูลเกษม

2. การแสดงชุดเบญจนาคา สร้างสรรค์ผลงานโดย อาจารย์ภูดิท ศิริวัฒนกุล

3. การเดินแฟชั่นโชว์ สร้างสรรค์ผลงานโดย อาจารย์ปรียาชนก เกษสุวรรณ

และมีวงดนตรีสะล้อ จากชมรมข่วงศิลป์ มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมบรรเลงเพลงภายในงานอีกด้วย สร้างสรรค์ผลงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนะ ตาแปง


อำนวยการแสดงโดย ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต, รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ และอาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี

 

        

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
3/5/2565 15:19:33น. 124
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นักวิจัย คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดงานเลี้ยงขันโตก ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคีเครือข่าย ภายใต้โครงการ Phayao Cultural Space

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ # มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg1 #sdg2 #sdg4 #sdg8 #sdg9 #sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน