ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมความรู้ภาษาอังกฤษ ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา

5/5/2565 16:29:29น. 173
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมความรู้ภาษาอังกฤษ ในรูปแบบออนไลน์  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา

     เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมความรู้ภาษาอังกฤษ ในรูปแบบออนไลน์ แก่นิสิตรหัส 62 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็น ด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์ การอ่าน การเขียน และการสนทนา ในระดับเทียบเคียงกับมาตรฐาน CEFR B1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยพะเยากำหนด ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2565 ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ชนาภา ดวงไฟ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรจัดอบรมดังกล่าวฯ 

                               

ข้อมูล / ภาพ: ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


 

facebooktwitterline


ภาพ :   ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
5/5/2565 16:29:29น. 173
Print Friendly and PDF

ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมความรู้ภาษาอังกฤษ ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา

#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน