อาจารย์สาขา CS คณะ ICT บรรยายหัวข้อ “ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับการมองเห็นของหุ่นยนต์” ถ่ายทอดความรู้ให้นิสิตมีความเข้าใจขั้นพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์

6/5/2565 14:55:18น. 112
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับการมองเห็นของหุ่นยนต์
            เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางคนา ระวังยศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับการมองเห็นของหุ่นยนต์” ในรูปแบบออนไลน์ โครงการการเรียนรู้ก้าวแรกสู่นวัตกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจขั้นพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ และบูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์กับนวัตกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ โดยมีคณาจารย์ นิสิต และผู้ที่สนใจด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน
            ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของชุดโครงการวิจัย งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กลุ่ม Basic Research Fund ปีงบประมาณ 2564 (FF64) ชุดโครงการ:หุ่นยนต์ช่วยสอนสำหรับภาคปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์ งามสอาด สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางคนา ระวังยศ ร่วมทำวิจัยในครั้งนี้ด้วยในหัวข้อ:การเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนจากการรู้จำใบหน้าด้วยหลักการเรียนรู้ของเครื่องโดยใช้หุ่นยนต์    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
6/5/2565 14:55:18น. 112
Print Friendly and PDF

อาจารย์สาขา CS คณะ ICT บรรยายหัวข้อ “ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับการมองเห็นของหุ่นยนต์” ถ่ายทอดความรู้ให้นิสิตมีความเข้าใจขั้นพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
#sdg4 #sdg9 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน