กองบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา หัวข้อ การคิดเชิงออกแบบกับสหกิจศึกษา ฯ

7/5/2565 13:43:24น. 173
สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 กองบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา หัวข้อ การคิดเชิงออกแบบกับสหกิจศึกษา (Design Thinking and Cooperative Education) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Microsoft Teams

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน และอาจารย์นวพร เกษสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

บรรยายในหัวข้อ "การคิดเชิงออกแบบกับสหกิจศึกษา (Design Thinking and Cooperative Education) " โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของนิสิตสหกิจศึกษาและเพื่อให้นิสิตมีความพร้อม ก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นิสิตชั้นปีที่ 3 (รหัส 62) จำนวนทั้งสิ้น 520 คน


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นพรัตน์ ใจหมั่น   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
7/5/2565 13:43:24น. 173
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา หัวข้อ การคิดเชิงออกแบบกับสหกิจศึกษา ฯ

#สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน