วิทยาลัยการศึกษา ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

9/5/2565 20:12:33น. 110
วิทยาลัยการศึกษา ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
     คณบดีวิทยาลัยการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.พัทธวรรณ ละโป้ พร้อมด้วยอาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติฯ อาจารย์วิเชียร วงค์วัน รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ นายวัชระ เพชรคล้าย พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 22 คน เข้าศึกษาดูงาน ด้านการบริหารหลักสูตรคู่ขนาน และด้านการจัดการเรียนรู้ ในรายวิชาพลศึกษา ของวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นแนวทางให้แก่คณาจารย์ และบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติฯ นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายคมธิต จันตะมะ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นายคมธิต จันตะมะ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
9/5/2565 20:12:33น. 110
Print Friendly and PDF

วิทยาลัยการศึกษา ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน