คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม ณ ร้านนิทานบ้านต้นไม้ เพื่อร่วมจัดจำหน่ายสินค้าที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรม สินค้าจากโครงการ U

11/5/2565 9:56:52น. 999
เข้าร่วมกิจกรรมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม ณ ร้านนิทานบ้านต้นไม้ เพื่อร่วมจัดจำหน่ายสินค้าที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรม สินค้าจากโครงการ U2T ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์, บุคลากร และนิสิตคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม ณ ร้านนิทานบ้านต้นไม้ เพื่อร่วมจัดจำหน่ายสินค้าที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรม สินค้าจากโครงการ U2T ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
ในการนี้ได้ร่วมกับคลินิกให้คำปรึกษากฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งบูทให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป ภายใต้โครงการ "กาดวัฒนธรรมระเบียงบ้านประสานกาดกฎหมายเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน" ด้วย


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
11/5/2565 9:56:52น. 999
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม ณ ร้านนิทานบ้านต้นไม้ เพื่อร่วมจัดจำหน่ายสินค้าที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรม สินค้าจากโครงการ U

#คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะนิติศาสตร์ #คลินิกกฎหมาย
#sdg4 #sdg10 #sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน