นิสิตสาขา CS คณะ ICT ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Startup Thailand League Pitching 2022 (ภาคเหนือ)

28/5/2565 12:44:32น. 143
Startup Thailand League Pitching 2022 (ภาคเหนือ)
           เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Startup Thailand League Pitching 2022 (ภาคเหนือ) ภายใต้โครงการ Startup Thailand League 2022 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STep) ดำเนินโครงการโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. เพื่อพัฒนาเยาวชนในมหาวิทยาลัยให้สามารถก้าวไปเป็นสตาร์ทอัพ ให้เป็นนักรบทางเศรษฐกิจใหม่ที่จะนำประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งเทคโนโลยีของโลก ตลอดจนผลักดันให้มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565มีมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 48 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยพะเยาได้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย โดยมีนิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
ทีม O2S
1. นายจักรภัทร มินทะนา นิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 4
2. นายณฐพัชร์ พรหมภาสิต นิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 4
3. นางสาวญาสุมินทร์ คำอ้อย นิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 4
4. นายคเชนทร์ กุลวงศ์ นิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 4
ทีม Follow your dreams(FLYD)
1. นางสาวขวัญนภา ไทยจันทึก นิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 3
2. นางสาวจิราพรรณ สิทธิกัน นิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 3
3. นายชลชาติ ด้วงโต นิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 3
ทีม Frank Confident
1. นายนันทิพัฒน์ สังวรณ์ นิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 3
2. นายจุลพัฒน์ จินดาหลวง นิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 3
3. นายไกรวิชญ์ เงินพะช่อ นิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 3
4. นายปรินทร สวัสดิ์ธีรกุล นิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 3
           หลังจากคัดเลือกทั้ง 4 ภูมิภาค ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ ทางคณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือกผลงานจำนวน 100 ทีม เพื่อรับทุนสนับสนุนการสร้างต้นแบบและนำเสนอระดับประเทศต่อไป ในช่วงเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ต่อไป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
28/5/2565 12:44:32น. 143
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นิสิตสาขา CS คณะ ICT ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Startup Thailand League Pitching 2022 (ภาคเหนือ)

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
#sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน