ม.พะเยา ลงนามความร่วมมือ (MOU) การเชื่อมโยงงานวิจัยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมบ่มเพาะผู้ประกอบการ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

4/7/2565 12:04:15น. 537
ม.พะเยา ลงนามความร่วมมือ
          อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ มอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรม 17 จังหวัดภาคเหนือ และมหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 14 มหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565         ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

          สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือและสภาอุตสาหกรรม 17 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะแม่ข่ายการดำเนินงานอุทยานศาสตร์ภาคเหนือ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การเชื่อมโยงและต่อยอดงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งบ่มเพาะและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ให้ผู้ประกอบการทางภาคเหนือ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ระหว่างสภาอุตสาหกรรม 17 จังหวัดภาคเหนือกับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ โดยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) เป็น 1 ใน 14 สถาบันการศึกษา ในครั้งนี้ด้วย

          จากนั้น เข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "พลิกโฉมเกษตรไทย (Disruptive Change)ด้วยแนวคิด BCG พัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การวิจัยพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสและยกระดับ ภาคอุตสาหกรรมไทยเติบโตอย่างยั่งยืน"โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม งาน FTI EXPO 2022: SHAPING FUTURE INDUSTRIES

 


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
4/7/2565 12:04:15น. 537
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา ลงนามความร่วมมือ (MOU) การเชื่อมโยงงานวิจัยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมบ่มเพาะผู้ประกอบการ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

#ลงนามความร่วมมือ #MOU #เทคโนโลยีและนวัตกรรม
#sdg4 #sdg8 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน