นิสิตหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร คว้าทุน TDA Junior Research Award จากสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

4/7/2565 14:29:26น. 676
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหารชั้นปีที่ 4 ที่คว้ารางวัลทุนสนับสนุนงานวิจัย TDA Junior Research Award ประจำปี 2565 ในอันดับที่ 1 และอันดับที่ 3 จากสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

โดยทุนวิจัยที่ได้รับรางวัลลำดับที่ 1 ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจำนวน 20,000 บาท เรื่อง ผลของเม็ดไข่มุกที่พัฒนาจากเครือหมาน้อยต่อระดับน้ำตาลในเลือดหลังบริโภค ในผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง (Effect of Med-Kaimook Developed from khruea Ma Noi to Postprandial Blood Glucoses among People with Abdominal Obesity)

และทุนวิจัยที่ได้รับรางวัล ลำดับที่ 3 ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจำนวน 10,000 บาท เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซีอิ๊วขาวโฮมเมดเพื่อสุขภาพจากวัตถุดิบธรรมชาติ (Development of healthy light homemade soy sauce from natural ingredients)

อาจารย์ชมนาด สิงห์หันต์ และ อาจารย์นริศรา พันธุรัตน์ อาจารย์จากหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร กล่าวว่า ทุน TDA Junior Research Award ประจำปี 2565 เป็นทุนที่สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ส่งเสริมให้นิสิต/นักศึกษาสาขาโภชนาการและการกำหนดอาหารหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีการทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านโภชนาการ โภชนบำบัด และการกำหนดอาหาร 2. ส่งเสริมให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างนิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย กับนักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร 3. เพิ่มพูนทักษะและศักยภาพให้กับนิสิต/นักศึกษาในการทำวิจัย 4. ส่งเสริมให้นิสิต/นักศึกษามีการทำงานวิจัยที่หลากหลายได้มากยิ่งขึ้น ลักษณะทุน เป็นทุนสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านโภชนาการและการกำหนดอาหาร หรือส่งเสริมบทบาทของนักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร ให้มีความสำคัญมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดระยะเวลาให้ทุนเป็นระยะ 1 ปี     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อาจารย์ชมนาด สิงห์หันต์ และ อาจารย์นริศรา พันธุรัตน์   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์ชมนาด สิงห์หันต์ และ อาจารย์นริศรา พันธุรัตน์   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   
4/7/2565 14:29:26น. 676
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นิสิตหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร คว้าทุน TDA Junior Research Award จากสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

#โภชนาการและการกำหนดอาหาร
#sdg1 #sdg2 #sdg3 #sdg4 #sdg9

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน