สาขา SE คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับ บริษัท Apollo 21 Technology จำกัด

6/7/2565 9:58:32น. 480
พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่
          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวิษ แสนโภชน์, ดร.ณัฐพล หาญสมุทร และอาจารย์ชลติพันธ์ เปล่งวิทยา ได้หารือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับ บริษัท Apollo 21 Technology จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ โดยคุณเดี่ยว เฉลิมเดช โกไศยกานนท์ ตำแหน่ง CO-FOUNDER, MANAGING DIRECTOR และคุณนุ้ย ตำแหน่ง Project-coordinator ผ่านช่องทางออนไลน์
          บริษัท Apollo 21 Technology เป็นบริษัททางด้าน Tech (Software House & Consult) ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการสร้าง Application ทั้ง Web app และ Mobile app, Digital Transformation และ System Integration โดยจะเน้นการส่งมอบซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพด้วยความเป็นมืออาชีพ ด้วยทีมพัฒนาที่เน้น culture การทำงานแบบตะวันตกที่ให้ความสำคัญเรื่อง work-life-balance และการทำงานเป็นทีมเป็นสำคัญ ลูกค้าของบริษัทที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น ลูกค้าด้าน Embedded Systems จากประเทศ Germany ลูกค้าจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและบริษัทมหาชน และกลุ่มลูกค้าที่เป็นหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันทางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มีการทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับบริษัททางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์มากกว่า 26 บริษัท      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขา SE   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
6/7/2565 9:58:32น. 480
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาขา SE คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับ บริษัท Apollo 21 Technology จำกัด

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร #พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ #SE_ICT #วิศวกรรมซอฟต์แวร์ #หลักสูตร3ปีครึ่ง #เรียนสองปีครึ่งฝึกงาน1ปี
#sdg4 #sdg5 #sdg8 #sdg9 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน