วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการวิทยาลัยการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

7/7/2565 12:56:52น. 125
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการวิทยาลัยการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570
     เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการวิทยาลัยการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา อำนวยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต และผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตร หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้างาน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา และนางสาวอัมพิกา อัมพุธ หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
7/7/2565 12:56:52น. 125
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการวิทยาลัยการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน