SEEN-จัดประชุมโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ในมหาวิทยาลัยพะเยา

8/7/2565 17:22:37น. 846
University of Phayao
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดี และ ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ได้จัดประชุมโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยเป็นการประชุมร่วมกับไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA กองอาคารสถานที่ และกองกฎหมาย เพื่อติดตามระบบ Smart monitoring สำหรับใช้ตรวจสอบปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก Solar cell และการใช้ไฟฟ้าของแต่ละอาคารในมหาวิทยาลัยพะเยาสำหรับการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไปในอนาคต


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายนพดล มั่นที่สุด   
ข้อมูล/ข่าว :    นายนพดล มั่นที่สุด   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
8/7/2565 17:22:37น. 846
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


SEEN-จัดประชุมโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ในมหาวิทยาลัยพะเยา

#SEEN UP
#sdg7 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน