วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา (ฝึกสอน) กิจกรรมที่ 14 กิจกรรมส่งเสริมการใช้พื้นที่การเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้ที

11/7/2565 14:59:53น. 113
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา (ฝึกสอน) กิจกรรมที่ 14 กิจกรรมส่งเสริมการใช้พื้นที่การเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง

     เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา (ฝึกสอน) กิจกรรมครั้งที่ 14 กิจกรรมส่งเสริมการใช้พื้นที่การเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ฯ

     โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร ดังนี้

     “การส่งเสริมการใช้พื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space)” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จตุพร

     “การจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล” โดย ดร.ลำไย สีหามาตย์ และ ดร.นริศรา เสือคล้าย

     พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ดร.วสันต์ สรรพสุข ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตร หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา และบุคลากรฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้และแนวปฏิบัติในการฝึกประปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ณ ห้องภูกามยาว 1 (PKY1) อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
11/7/2565 14:59:53น. 113
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา (ฝึกสอน) กิจกรรมที่ 14 กิจกรรมส่งเสริมการใช้พื้นที่การเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้ที

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน